OFERTA

FIRMA ZAJMUJE SIĘ ZARZĄDZANIEM / ADMINISTROWANIEM:

 • WSPÓLNOT LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
 • SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH


WŁAŚCICIEL FIRMY - JADWIGA STĘPIEŃ - NR LICENCJI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI  3401


W ramach wykonywania czynności zarządzania/administrowania proponujemy kompleksową lub ustalonym zakresie obsługę nieruchomości: 


Sprawy organizacyjno-administracyjne:

 • prowadzenie dokumentacji organizacyjnej Podmiotu
 • sporządzanie umów o dostawę mediów, robót konserwacyjno -remontowych oraz usług związanych z bieżącą działalnością Podmiotu
 • przygotowywanie projektów uchwał, planów gospodarczych i finansowych
 • przygotowywanie , zwoływanie i obsługa zebrań
 • ubezpieczanie nieruchomości wspólnej w zakresie NW i OC
 • bieżąca i ścisła współpraca z Zarządem

Sprawy techniczne:

 • nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w stanie niepogorszonym, bieżąca kontrola nieruchomości
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • w kwocie za administrowanie dokonywanie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich
 • nadzór i przestrzeganie terminów pozostałych obowiązkowych przeglądów wymaganych prawem budowlanym
 • administrator na swój koszt sporządza kosztorysy inwestorskie dot.administrowanego Podmiotu
 • sprawdzanie pod względem formalnym, ilościowym i wartościowym kosztorysów dostarczanych przez wykonawców

Sprawy finansowo-księgowe:

 • prowadzenie dokumentacji z zakresu najmu lokali przez poszczególnych właścicieli, najemców i dzierżawców
 • prowadzenie indywidualnych rozliczeń poszczególnych właścicieli
 • prowadzenie windykacji należności z tyt. zajmowanych lokali w postępowaniu upominawczym i sądowym
 • sporządzanie wszelkich kalkulacji w zakresie opłat za dostarczane media itp.
 • spisywanie i rozliczanie dwa razy w roku kalendarzowym liczników zimnej i ciepłej wody
 • rzetelne i przejrzyste prowadzenie ewidencji księgowej, także pełnej księgowości
 • sporządzanie miesięcznych analiz (informacja dla Zarządu) w zakresie kosztów, wpływów oraz zadłużeń właścicieli
 • preferujemy zasadę akceptacji faktur i rachunków przez Zarządy ( poza dokumentami cyklicznymi), chyba że ustalenia w tym zakresie będą wymagały innej formy


Firma posiada odpowiedni sprzęt i programy niezbędne  do prowadzenia bieżącej ewidencji bankowej, księgowo finansowej oraz kosztorysowej.


Cenimy sobie współpracę z Zarządami, analizujemy wszelkie  uwagi i spostrzeżenia przedstawiane przez Zarządy jak również przez poszczególnych właścicieli.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju kredytów, jeżeli wystąpi taka potrzeba służymy pomocą i doradztwem.